[VINS CATALANS] AOC Tarragona: liés au passé, tournés vers l’avenir

Le territoire de l’appellation d’origine contrôlée Tarragone est exceptionnel. Il se compose de vignes réparties dans les municipalités del Tarragonès, el Alto et el Baix Camp et d’une importante partie à la Ribera de Ebro.

Une trentaine de caves de cette appellation d’origine contrôlée se situent dans des domaines très singuliers. Il est possible de se rendre au coeur des Montagnes de Prade, avec une vigne de hauteur, mais aussi au coeur du Camp de Tarragona, près de la ville de Valls ou à l’embouchure du fleuve Gaià, au nord du Tarragonès.

Ce paysage agréable et le climat favorable ont converti cette terre en un territoire privilégié que le tourisme a déjà choisi depuis plusieurs années. Les Romains l’avaient découvert à leur époque. Ainsi, ce sont eux les véritables fondateurs de l’appellation viticole Tarragone, car ils ont exporté ces vins locaux à travers toute la Méditerranée.

L’actuelle AOC Tarragone a évolué avec le temps et a participé à la révolution oenologique de la Catalogne, en partie grâce au travail des oenologues formés à la faculté d’oenologie de la URV de Tarragone. La tradition a rencontré l’innovation. De la vingtaine de caves de l’AOC Tarragone sortent une grande variété de vins élaborés en grande partie avec des variétés traditionnelles de la zone pour les vins rouges, mais aussi avec d’autres types de raisins qui se récupèrent depuis plus de 40 ans sur le territoire de l’Alt Camp.

Un vin marqué et agréable

En général, les vins sont plutôt légers, aux arômes fruités et au corps agréable. Les rosés sont fins, frais et élégants. Les rouges sont épais, légers, doux et charnus. Les vins plus anciens secs présentent des arômes et saveurs franches, parmi eux se démarquent les Tarragone Classique (muscats, etc). L’excellence de cette zone a permis de créer l’AOC Tarragone en 1945, faisant d’elle l’une des plus anciennes de Catalogne. Cette AOC ne peut pas manquer la 37e Démonstration de Vins et Cavas de Catalogne (du 27 au 29 octobre sur le passeig Lluís Companys de Barcelone), organisée par le Département de l’Agriculture, Élevage, Pêche et Alimentation, à travers l’Institut Catalan de la Vigne et du Vin (INCAVI) et la Promotrice des Exportations Agroalimentaires (PRODECA).

Les caves de l’AOC partagent le paysage et le patrimoine historique et culturel del Campo de Tarragone à travers plusieurs initiatives oenotouristiques. Le « walk&wine » permet de découvrir les vignes en pratiquant la marche nordique. Des visites de l’une des Cathédrales du Vin (moderniste) et des dégustations de produits gastronomiques d’excellence de Valls et du Campo de Tarragona, calçots et calçotada, sont également proposées. Les vignes peuvent aussi se parcourir à cheval. Entre dégustations de vins après une session de kayak et jeux d’orientation, les activités ne manquent pas. Cette offre oenotouristique importante permet de redécouvrir une appellation d’origine contrôlée liée au passé, mais tournée vers l’avenir.


Lisez la version en catalan:

El territori de la Denominació d’Origen (DO) Tarragona, integrat per vinyes repartides per les comarques del Tarragonès, l’Alt i el Baix Camp i una franja important de la Ribera d’Ebre és excepcional.

La trentena de cellers d’aquesta denominació d’origen ens permeten situar-nos en pocs quilòmetres de distància en terrers ben singulars. Podem anar del cor de les Muntanyes de Prades, amb vinya d’alçada, a les vinyes situades a tocar del Mediterrani acaronades per la marinada fins a endinsar-nos al cor del Camp de Tarragona, al voltant de la ciutat de Valls o a la conca del Riu Gaià, al nord del Tarragonès.

Aquest paisatge amable i el clima benigne han convertit aquesta terra en un territori privilegiat que el turisme ja va escollir fa molts anys. També els romans van descobrir aquesta terra des dels temps de la Roma Imperial. De fet, ells van ser els veritables fundadors de la denominació vinícola Tarragona perquè en aquella època llunyana ja feien constar als seus vins la procedència geogràfica de la Tarraconense, quan els exportaven per tota la Mediterrània.

L’actual DO Tarragona ha sabut evolucionar amb el temps i ha estat partícip de la revolució enològica que ha experimentat el nostre país, en part gràcies al treball dels enòlegs que han sortit de la facultat d’enologia de la URV a Tarragona. La tradició s’ha donat la ma amb la innovació. Precisament de la vintena llarga de cellers de la DO Tarragona en surten una gran varietat de vins elaborats en gran mesura amb varietats tradicionals de la zona com són l’ull de llebre, si parlem de vins negres; el macabeu; el cartoixà com s’anomena al Camp de Tarragona el raïm que en altres llocs es coneix com a xarel·lo; i també en menor mesura altres tipus de raïms com són les garnatxes i petites explotacions quasi de caire experimental amb raïms com el xarel·lo vermell, que s’intenta recuperar a partir d’unes vinyes de fa més de 40 anys que es troben a la zona de l’Alt Camp.

Un cos marcat i agradable

En general són vins de graduació moderada, aromes afruitades i un cos marcat i agradable. Els rosats són fins, frescos i elegants. Els negres, corporis, lleugers, càlids i carnosos. Els vins licorosos dolços i els rancis secs presenten aromes i sabors francs, entre els quals destaquen els Tarragona Clàssic (moscatells, misteles, vins de missa), l’excel·lència de la zona que precisament van ser el motiu de la creació de la DO Tarragona l’any 1945, convertint-la en una de les més antigues de l’Estat. Una DO amb tanta història no podia faltar a la 37a Mostra de Vins i Caves de Catalunya (del 27 al 29 d’octubre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona), organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i la Promotora d’Exportacions Agroalimentàries (PRODECA).

El paisatge i el patrimoni històric i cultural del Camp de Tarragona amb totes les seves possibilitats és un dels patrimonis que els cellers de la DO Tarragona ofereixen amb diverses iniciatives enoturístiques. Activitats que van des del walk&wine, una iniciativa que permet recórrer les vinyes tot practicant la marxa nòrdica; a les visites a una de les Catedrals del Vi (modernista), maridades amb un dels productes gastronòmics per excel·lència de Valls i del Camp de Tarragona: els calçots i la calçotada. Però això no és tot: passejades amb carro de cavalls per les vinyes; tast de vins al costat de l’Ebre després de fer caiac; el joc d’orientació batejat com a ‘Orientast’ o el descobriment de la Vall del Cortiella i la simbiosi entre els abelles i la vinya configuren una oferta enoturística in crescendo per redescobrir una denominació d’origen lligada al passat però amb la mirada posada al futur.

Recommandé pour vous