[VINS CATALANS] AOC Pla de Bages: histoire viticole, identité et grands vins près de Barcelone

Pla de Bages est une zone privilégiée, située au milieu de formation montagneuses mythiques comme Montserrat et Castelltallat, le Parc Naturel de Sant Llorenç del Montón et el Obac ou le massif de Montcau.

Avec des attractions touristiques et culturelles comme le monastère de Sant Benet de Bages, la montagne de sel de Cardona, la grotte de Sant Ignasi à Manresa ou le Parc de la Acequia, le territoire présente une offre attractive ludique, culturelle et gastronomique, proche de Barcelone.

L’appellation d’origine contrôlée Pla de Bages se compose d’environ 480 hectares de vignes répartis dans 27 municipalités et de 14 caves familiales qui élaborent du vin de qualité grâce à leurs propres vignes. Le lieu possède un grand passé viticole, ce qui lui a permis de récupérer des variétés locales, comme la célèbre folle-blanche ou mandó, qui renforcent l’identité des vins de l’AOC.

Tradition et patrimoine

La tradition viticole sur ce territoire existe depuis très longtemps. Quelques historiens, suggèrent que le toponyme Bages est dérivé du latin Baco, dieu romain du vin. Bages a pour particularité d’avoir des maisons en pierre sèche. Ces constructions ont été indispensables pour les laboureurs, afin qu’ils puissent faire face au travail continu dans les champs, mais aussi pour conserver l’équipement agricole ou bien protéger du mauvais temps. Avec l’essor de la culture de la vigne, beaucoup de maisons de ce type ont été construites. Il y en reste environ 4 000 aujourd’hui, bien conservées pour la plupart.

Il y a 150 ans, Bages et ses alentours étaient pratiquement tapissés de vignes. À cause de l’éloignement, des difficultés, des risques et du coût de transport des vendanges jusqu’aux fermes, des maisonnettes ont été construites au pied des vignes pour éviter que les récoltes ne s’abîment. Elles sont uniques au monde et témoignent de l’important passé viticole du territoire. On peut en voir dans le Parc Naturel de Sant Llorenç del Montón et del Obac. Il s’agit d’un itinéraire dans la vallée du Panadero, adapté à tous, pour redécouvrir le passé de Bages.

Activités variées

Les caves de l’AOC Pla de Bages proposent des visites, dégustations de vins et activités variées pour transmettre la culture du vin. Des initiatives comme les itinéraires en VTT dans les vignes et des visites guidées de maisons en pierre complètent l’offre oenotouristiques de Bages. Depuis peu, il est possible de faire de l’oenotourisme à Bages avec l’Enotren des Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, qui combine train et visite. D’autres activités s’organisent dans l’année, comme le cycle Vi_suals au printemps à Manresa où se fusionnent art et vin, ou la Fête des Vendanges de Bages. Il s’agit d’un hommage au vin et à la vigne, qui a toujours lieu le premier dimanche d’octobre.

Les vins de l’AOC Pla de Bages ne manqueront pas ce rendez-vous annuel: la 37e Démonstration de Vins et Cavas de Catalogne (du 27 au 29 octobre sur le passeig Lluís Companys de Barcelone), organisée par le Département de l’Agriculture, Élevage, Pêche et Alimentation, à travers l’Institut Catalan de la Vigne et du Vin (INCAVI) et la Promotrice des Exportations Agroalimentaires (PRODECA).


Lisez la version en catalan:

El Pla de Bages és una zona privilegiada, situada enmig de formacions muntanyoses mítiques com Montserrat i la serra de Castelltallat, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac o el massís del Montcau.

Amb importants atractius turístics i culturals com el monestir de Sant Benet de Bages, la muntanya de sal de Cardona, la cova de Sant Ignasi a Manresa o el Parc de la Sèquia, la comarca presenta una atractiva oferta tant a nivell lúdic i cultural com gastronòmic molt a prop de Barcelona.

La denominació d’origen (DO) Pla de Bages abasta unes 480 hectàrees de vinya, distribuïdes per 27 municipis, compta amb
14 cellers familiars amb vinyes pròpies que elaboren vi de qualitat. La comarca atresora un gran passat vitícola que permet la recuperació de varietats autòctones, com la coneguda picapoll i la mandó, que reforça la identitat dels vins de la DO.

Tradició i patrimoni vitivinícola

La tradició vinícola a la comarca existeix des de temps immemorials. Alguns historiadors, fins i tot, suggereixen que el topònim Bages deriva del llatí Bacus, déu romà del vi. Una de les peculiaritats del Bages són les barraques de pedra seca, construccions de pedra seca que es van fer necessàries per als pagesos davant del treball continuat al camp, per guardar l’utillatge agrícola o bé per protegir-se de les inclemències del temps. Coincidint amb la notable expansió del conreu de la vinya, es van aixecar moltes d’aquestes barraques, de les quals en resten al voltant de 4.000, la majoria ben conservades.

150 anys enrere, la comarca del Bages estava pràcticament entapissada de vinyes, i la llunyania, les dificultats, els riscos i el cost addicional de transportar la verema fins als masos van fer que es construïssin les tines a peu de vinya per evitar que la collita es malmetés. Úniques al món i testimonis de l’important passat vitícola de la comarca, actualment es poden apreciar a través de la Ruta de les Tines dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Es tracta d’un itinerari a la vall del Flequer, apte per a tots els públics, que és una mostra representativa de les tines, ja que, gràcies al seu bon estat de conservació, permeten reconstruir el passat no tan llunyà de la comarca.

Activitats diverses

Els cellers de la DO Pla de Bages ofereixen visites guiades, tastos de vins i activitats diverses durant l’any per donar a conèixer i enriquir la cultura del vi. Iniciatives com els itineraris en BTT entre els paisatges de vinya, visites guiades a les tines o una àmplia oferta de paquets combinats ajuden a completar l’oferta enoturística del Bages. Recentment s’ha afegit la possibilitat de venir a fer enoturisme al Bages amb l’Enotren, una iniciativa que combina territori i sostenibilitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. També hi ha altres activitats que s’organitzen durant l’any com el cicle Vi_suals, que es fa a la primavera a Manresa, on es fusionen l’art i el vi o la Festa de la Verema del Bages, entre d’altres.

La 22a Festa de la Verema del Bages és un homenatge al vi i a la vinya, sempre té lloc el primer diumenge d’octubre i enguany se celebra el cap de setmana del 30 de setembre i 1 d’octubre. Podeu consultar-ne el programa complet a www.festa-veremabages.cat i així acompanyar-nos a la Festa, tot descobrint el nostre territori. Després, els vins de la DO Pla de Bages no faltaran a la cita anual de la 37a Mostra de Vins i Caves de Catalunya (del 27 al 29 d’octubre, al passeig Lluís Companys de Barcelona), organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i la Promotora d’Exportacions Agroalimentàries (PRODECA), i que enguany arriba a la seva 37a edició.

Recommandé pour vous