Parler comme les catalans : l’expression “Això és bufar i fer ampolles“

Par Mar Casanovas