Parler comme les Catalans: l’expression “fer creu i ratlla“

Par Mar Casanovas