La Pomme de Gérone

par Rédac Equinox

Les pommiers font partie du paysage de la province de Gérone depuis des temps immémoriaux comme en témoignent de nombreuses anecdotes et traditions populaires qui évoquent la pomme. 

Description : Pommes (Malus domestica L.) de variétés golden, red delicious, gala et granny smith des catégories commerciales extra i primera. Pommes plus dures que les fruits cultivés dans d’autres zones, de par les caractéristiques climatiques de la province.

Zone: Cantons de la Selva, Baix Empordà, l’AIt Empordà, Gironès et Pla de l’Estany.

Infos : pomadegirona.cat


EN CATALAN

POMA DE GIRONA (IGP)

D’una banda, els pomers formen part del paisatge de les comarques gironines des de temps immemorials, fent que les pomes fossin tan presents en la vida dels seus habitants que van deixar diverses tradicions populars i anècdotes; d’altra banda, la seva presència es va intensificar a finals del anys trenta del s. XX, quan es va iniciar la producció industrial de pomes a la comarca del Baix Empordà.

Descripció: Són pomes (Malus domestica L.) de les varietats golden, red delicious, gala i granny smith de les categories comercials extra i primera. Són pomes amb una duresa superior als fruits de les mateixes varietats cultivats en altres zones degut a les característiques mediambientals de l’àrea geogràfica de la IGP.

Zona: Comarques de la Selva, el Baix Empordà, l’AIt Empordà, el Gironès i el Pla de l’Estany.

Recommandés pour vous

Accepter la politique de confidentialité. Accepter Lire plus

Normes légales