L’Amande de Reus

par Rédac Equinox

L’amande est produite dans une zone de topographie accidentées à des altitudes allant du niveau de la mer à 1000 mètres. Le fort mistral qui souffle en février et mars favorisent largement la pollinisation. 

Description: Amandes de variétés noires , pauetet, gironella, morella et culplana traditionnellement cultivées dans la zone.
L’amande noire est la plus cultivée.

Zone: Cantons du Baix Camp, l’Alt Camp, el Tarragonès, el Priorat, la Conca de Barberà et la Terra Alta.

Infos : avellanadereus.cat


EN CATALAN

AVELLANA DE REUS (DOP)

Es produeix en una zona de topografia accidentada amb altituds que van des de gairebé el nivell del mar fins als 1000 m.
El fort mestral que bufa durant els mesos de febrer i març ajuda en gran mesura a la pol·linització.

Descripció: Avellanes de les varietats negreta, pauetet, gironella, morella i culplana tradicionalment conreades a la zona.
La negreta és la més cultivada.

Zona: Comarques del Baix Camp, l’Alt Camp, el Tarragonès, el Priorat, la Conca de Barberà i la Terra Alta.

PUBLI-INFO

Recommandés pour vous

Accepter la politique de confidentialité. Accepter Lire plus

Normes légales