Les Haricots du Ganxet

Cette variété du Vallès était connue à la fin du XIXe siècle sous le nom de filaire, synonyme ancien de ganxet (crochet). Il est apparu pour la première fois dans la littérature sous le nom du ganxet au XXe siècle. 

Description : Haricots qui se commercialisent secs ou cuits. Le haricot du ganxet est une variété autochtone de grains blancs, légèrement brillants et plats. Peau à peine perceptible, crémeux et saveur très suave.

Zone: Vallès Occidental, Vallès Oriental, 9 communes du Maresme et 4 communes de la Selva.

Infos : mongetadelganxet.cat


EN CATALAN

MONGETA DEL GANXET (DOP)

Es té constància escrita del conreu d’aquesta varietat al Vallès a finals del XIX sota el nom de filaire, sinònim antic de ganxet, quan es consumia també com a mongeta tendra. Apareix per primera vegada a la literatura amb el nom de ganxet al s. XX.

Descripció: Són mongetes que es comercialitzen seques i cuites. La mongeta del ganxet és una varietat autòctona de grans blancs, lleugerament brillants, aplanats, fortament arronyonats. Destaca la seva pell molt poc perceptible, una cremositat elevada i persistent, i un sabor extremadament suau i característic.

Zona: El Vallès Occidental, el Vallès Oriental, 9 municipis del Maresme i 4 municipis de la Selva.

PUBLI-INFO

medecin français à Barcelone

Recommandé pour vous