Les Pommes de Terre de Prades

Par Rédac Equinox
Patatas de Prades 0293

Pommes de terre d’altitude, cultivées à 1000 mètres dans les montagnes de Prades. Cette condition influe sur la bonne qualité des tubercules qui ont moins besoin de traitements phytosanitaires et parce que le cycle de la plante est plus lent. 

Description: Pommes de terres de variété kennebec, de calibre compris entre 40 et 80 mm. Peau blanche homogène, texture consistante et farineuse, saveur douce et persistante.

Zone: Communes de Prades, Capafonts, la Febró et Arbolí, dans le Baix Camp.


EN CATALAN

PATATES DE PRADES (IGP)

Són patates d’altura, conreades a 1.000 metres d’altitud a les muntanyes de Prades. Això influeix notablement en la bona qualitat dels tubercles per la menor necessitat de tractaments fitosanitaris i perquè el cicle vegetatiu de la planta és més llarg i per tant només es pot realitzar una collita per any.

Descripció: Patates de la varietat kennebec, de calibre comprès entre 40 i 80 mm. Presenta una carn de color blanquinós homogeni, de textura consistent i farinosa, sabor dolç i persistent.

Zona: Municipis de Prades, Capafonts, la Febró i Arbolí, al Baix Camp.

PUBLI-INFO

Recommandé pour vous